Privatnost

Izjava o privatnosti

Tvrtka Family Tales j.d.o.o. je vlasnik web stranice lettersfromhealville.com („web stranica“). Ovom izjavom o privatnosti želimo pokazati da brinemo o privatnosti naših korisnika. Ovom izjavom želimo vas informirati o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici.

Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

Službenik za zaštitu podataka

Naša tvrtka ima sjedište u Donjoj Stubici, Republika Hrvatska. Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Kontaktni mail za pitanja o potencijalnoj ili stvarnoj povredi Vaše privatnosti možete uputiti službenoj osobi za zaštitu podataka na family.tales@family-tales.org

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može srazmjerno razumnim uloženim resursima i nama pristupačnim te legalnim načinom nedvojbeno utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može nedvojbeno identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o točnoj geolokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije.

Svrha obrade podataka i njena ograničenja

Osobni podaci koje nam pošaljete kao dio Narudžbe usluge ili proizvoda, kao i bilo kakva daljnja komunikacija i dokumenti podliježu maksimalnoj razini povjerljivosti i neće biti upotrijebljeni ni u koju svrhu osim obrade i provedbe vaše narudžbe. Svaka posljedična obrada podataka je ograničena na opravdane interese tvrtke kao vašeg prodavača ili pružatelja usluga.

Komunikacija

Kao dio isporuke usluga ili prozvoda ćete od nas primiti potvrdu narudžbe i račun (koji može biti u fizičkom i/ili elektroničkom obliku). Ako tako bude nužno u sklopu naših opravdanih interesa kao prodavača ili pružatelja usluge  postane nužno za isporuku proizvoda ili usluge, zadržavamo pravo osim navedenih vam poslati i druge vrste elektroničkih komunikacija.

VAŽNA NAPOMENA: Nikada vam nećemo slati marketinške komunikacije bez vašeg izričitog odobrenja.

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

• Radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe);

• Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);

• Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;

• Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)

• Poveznice s trećim stranama Na našoj web stranici u naše ime ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana već samo pružamo reklamni prostor u kojem treće strane mogu promovirati svoj proizvod. 

Kako bismo vam isporučili traženi proizvod ili uslugu, ponekad možemo surađivati s trećim stranama, npr. dobavljačima, špediterima ili vanjskim suradnicima i konzultantima te ih u sklopu isporuke ovlastiti za provedbu vlastitih aktivnosti obrade vaših podataka, no samo u opsegu koji je nužan za dovršetak isporuke. Ove treće strane podliježi jednakim ograničenjima kao i mi te imaju izričitu obvezu pridržavati se jednakih pravila privatnosti, a kako je određeno ili odgovarajućim zakonskim propisima ili međusobnim sporazumima o zaštiti privatnosti i podataka.

Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima koji su pod nadzorom stručnih osoba. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo s najvećom mogućom pažnjom i brigom za vrijeme trajanja Vašeg poslovnog odnosa s nama.

Prava pojedinaca

Ako mislite da je Vaša privatnost ugrožena ili (i) povrijeđena posjetom našim web servisima, a ugroza ili (i) povreda je jasno suprotna jasno iskazanim našim dobrim namjerama upravljanja Vašim osobnim podacima u ovoj politici privatnosti, svakako nas neodloživo kontaktirajte na e-mail family.tales@family-tales.org. Učinit ćemo sve kako bi uklonili potencijalnu ugrozu neovlaštenog upravljanja ili zloporabe Vaših osobnih podataka, ako smo tehnički u mogućnosti to riješiti.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

• ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;

• ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;

• ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 17. listopada 2022. godine.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi neprimjerenog prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka.